Energietransitie van Nederland, hoe zit het precies?

Feb 21, 2019 | Duurzame Energie, Energie | 0 comments

De energietransitie, als je vaak naar de televisie kijkt heb je er zeker al over gehoord. Maar wat is dat nu eigenlijk en waarom gaan we door een energietransitie heen? Nou het antwoord is simpel, de energietransitie is ingezet om het klimaatakkoord van Parijs te behalen.

Het doel is om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie. Het aandeel van kolencentrales moet drastisch worden teruggebracht en tegelijkertijd wordt er bewustzijn gecreëerd bij Nederlandse en Europese consumenten om het energieverbruik terug te schroeven. Duurzame energieleveranciers in Nederland spelen hier erg op in.

Ook wordt er extra veel geïnvesteerd in het bouwen van windmolens en andere technologie om de aarde te verduurzamen. Tijdens de energietransitie ligt er ook een grote focus op het ontwikkelen van duurzame technologie om de CO2 omzet te verlagen en om elektrisch vervoer te stimuleren en ontwikkelen. Maar waarom wordt dat eigenlijk gedaan en aan wat voor ontwikkelingen moet ik allemaal denken?

Overstappen naar andere energiebronnen belangrijk

Nou, de eerste reden om over te stappen naar andere alternatieven is de CO2 uitstoot van onze huidige vervoersmiddelen, fossiele brandstoffen die worden uitgestoten zijn namelijk schadelijk voor het milieu en komen bijvoorbeeld vrij bij de verbranding van benzine.Daarbij is het zo dat fossiele brandstoffen op dit moment steeds verder worden uitgeput, daardoor moeten deze brandstoffen steeds vaker worden geïmporteerd uit landen zoals Algerije en Rusland, de Europese Unie is hier niet blij mee omdat deze landen over het algemeen politiek instabiel zijn.

Een grote reden hiervoor was het afsluiten van de gaskraan door de Russische overheid begin 2006, daardoor zat Oekraïne een aantal jaren zonder stabiele gaslevering en dat wil de Europese Unie ten alle kostte voorkomen.

Opslag van energie

Daarbij wil de Europese Unie een betere opslag van energie garanderen, dat willen ze zo regelen om vraag en aanbod van het elektriciteitsnetwerk te balanceren. Op dit moment is het zo dat alternatieve energie zoals wind en zonne-energie onregelmatig beschikbaar zijn. Als de energietransitie in volle gang is moeten deze grote hoeveelheden opgewekte energie wel goed worden opgeslagen. Om dit te garanderen moeten er wel grote batterijen beschikbaar zijn van maar liefst 50 megawatt om deze stroom te kunnen opslaan.

Nederland en de energietransitie

Als we kijken naar de plannen van Nederland is er een ding duidelijk, de Nederlandse overheid wil in 2020 een van de meest duurzame landen van Europa zijn. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland of de RVO wil een beleidsplan uit gaan voeren dat gericht is op de middellange termijn.

In principe is het op dit moment vrij lastig om alle praktische uitvoerbare taken volledig vast te leggen in een plan omdat de ontwikkeling van technieken om duurzame energie te produceren nog niet volledig duidelijk zijn.

Daarbij zijn er ook nog een aantal maatschappelijke zaken niet volledig duidelijk waardoor het plan nog niet volledig voor de lange termijn is uitgewerkt.

Windenergie is nog steeds geen constante bron van energie

Als je bijvoorbeeld kijkt naar windenergie kunnen we concluderen dat dat nog geen constante bron van energie is in Nederland. Als het bijvoorbeeld windstil is wordt er namelijk geen energie opgewekt en dat is bij zonnepanelen niet anders als er geen zon beschikbaar is.

Nog een onderwerp zijn de vergunningen die over het algemeen behoorlijk lang nemen om geaccepteerd te worden. Een groot windmolenpark aanleggen is in Nederland nog geen gesneden koek en het kan jaren duren voordat dit gerealiseerd kan worden.

De kosten van duurzame energie liggen relatief hoog

Nog een probleem waren de kosten voor elke opgewekte mWh van windturbines en zonnecellen, in het verleden lagen de kosten nog zo hoog dat er totaal niet geconcurreerd kon worden in vergelijking met fossiele brandstoffen. Daar is tegenwoordig wel wat verandering in gekomen want de prijs om deze energie op te wekken is sterk gedaald.

Toch zijn er al wel een aantal ontwikkelingen te zien in ons land, in Februari 2018 werd er namelijk besloten dat de winning van aardgas in Groningen rond 2030 gestaakt wordt. Nog een ontwikkeling was de bepaling op 18 mei 2018, toen werd er besloten dat de kolengestookte elektriciteitscentrales in 2024 volledig over moeten schakelen op duurzame brandstoffen zoals houtsnippers. Dat betekent dat de Amercentrale, de Hemwegcentrale en de Maasvlakte en Eemshaven een grote verandering door moeten gaan maken om te voldoen aan de nieuwe regels betreffende het duurzaamheidsakkoord.

Hoe zit het met het beleid rondom duurzame thema’s?

Een aantal voorbeelden van duurzame rapporten die uit zijn gekomen zoals het Energieakkoord en het Energierapport staan duidelijke doelstellingen over de duurzaamheid van energie in de toekomst.

Toch is het nog niet altijd duidelijk wat duurzaamheid nu precies in houdt, in ieder geval betekent het dat energie schoner, betaalbaarder en kansrijk moet zijn. Toch zijn de meningen vaak nog sterk verdeeld en zijn er op dit moment vooral veel ambities terwijl de invulling nog enigszins onduidelijk blijft.

Ambities en maatschappelijke omslag

Een ding mag duidelijk zijn, de klimaatambities uit Parijs gaan veel veranderen in ons energiesysteem. De energietransitie is daarom ook een plan waar je de aankomende jaren nog veel mee te maken gaat krijgen. Tot 2050 zul je vooral merken dat de focus ligt op het terugdringen van broeikasgassen, dat is dan ook direct de moeilijkste opgave omdat we zo ontzettend afhankelijk zijn geworden van fossiele brandstoffen.

Daarbij onderschatten veel politici de maatschappelijke impact van zo’n omslag ook niet. Er moeten namelijk behoorlijk wat ingrijpende keuzes worden gemaakt omdat er prioriteiten moeten worden gesteld waar een breed draagvlak voor is, we kunnen immers wel erg veel aan duurzaamheid doen in Nederland maar als alle andere landen niet meedoen gaat er nog niets veranderen.

Veel politici wijzen er op dat veel sterke partijen die machtig zijn en veel belangen hebben bij bijvoorbeeld fossiele brandstoffen veel meer bezig zijn met kortetermijnbelangen in vergelijking met langetermijnbelangen waardoor het soms lastig is om tot goede akkoorden te komen.

Broeikasgasemissies terugdringen

Om je een beter beeld te geven van de doelstellingen gaan we wat meer in over het terugdringen van de broeikasgasemissies. De doelen en begrippen die je vaak in het nieuws hoort zijn nog behoorlijk vaag en dragen niet echt bij aan helderheid voor veel Nederlanders.

In principe is het de ambitie van de Nederlandse overheid om de broeikasgasemissies terug te dringen met maarliefst 95% als je dat vergelijkt met 1990. En dat is niet alleen door het gebruik van elektrische auto’s, ook in de landbouwsector moet er een hoop veranderen.

Procesemissies uit de landbouw zijn namelijk ook behoorlijk schadelijk voor het milieu, je moet dan denken aan methaan- en lachgasemissies die teruggebracht moet worden. Als je deze namelijk niet aanpakt blijft de CO2-uitstoot nagenoeg gelijk. Toch zijn er op dit gebied allerlei plannen en ambities maar moeten we nog even wachten op volledige duidelijkheid.

Energietransitie in België

Maar hoe zit het eigenlijk met onze buren en de energietransitie? Wat gaat Belgie precies doen om de duurzaamheid van haar land te verbeteren? Nou, dat is wel iets anders als in Nederland. In 2020 wil Belgie er in ieder geval voor zorgen dat 13% van alle energie uit hernieuwbare bronnen wordt gehaald.

Op dit moment is er politiek echt wel een strijd gaande tussen de regering Michel en de Nieuw-Vlaamse Alliantie, deze twee partijen zijn het over het algemeen oneens over de sluiting van een aantal kerncentrale. Op dit moment zijn er wel een aantal ontwikkelingen gaande om duurzame energiebronnen te ontwikkelen.

Zo worden er op de Noordzeekust 4 windparken aangelegd die samen over 274 turbines beschikken. Daarbij zijn er nog plannen om nog 3 verschillende parken aan te leggen met dezelfde capaciteit. Deze windparken leveren dan stroom aan ruim 1 miljoen huishoudens.

Energietransitie in Duitsland

In Duitsland is er ook veel gaande betreft de zogenoemde Energiewende wat het Duitse woord is voor de energietransitie. Ook in Duitsland hebben ze grote plannen en willen ze overschakelen op betaalbare hernieuwbare energie. Ook alle kerncentrales in Duitsland worden uiterlijk rond 2020 buiten dienst gesteld om deze overstap te realiseren.

Handige & leuke Video’s

Energie besparen, kom alles te weten!

Energie besparen, kom alles te weten!

Energie besparen een begrip wat vaak gebruikt wordt door veel Nederlanders tegenwoordig. Dit is natuurlijk niet raar want het kan je maandelijks erg veel geld besparen. Daarnaast is energie besparen erg makkelijk, maar dan moet je wel weten waar je op moet letten. Zo...

Duurzame energie, wat is het precies?

Duurzame energie, wat is het precies?

De mens heeft ontdekt dat de energiebronnen die we nu gebruiken niet voor altijd beschikbaar zullen blijven. Ook is ons onder ogen gekomen dat de manieren van energie opwekken die we nu gebruiken slecht zijn voor het milieu. Daarom beginnen ook steeds meer mensen na...

Goedkope energie, hoe vind ik het?

Goedkope energie, hoe vind ik het?

We horen mensen vaak zeggen, ‘‘Ja ik ben maar bij Nuon gebleven, het heeft toch geen zin om over te stappen want het wordt toch alleen maar duurder’’. Dit is echter niet het geval, de prijzen dalen zelfs over het algemeen. De energiemarkt bestaat uit verschillende...

Groene energie, wat is het precies?

Groene energie, wat is het precies?

Wat is nou precies groene energie? Dat is de vraag die veel consumenten die op zoek zijn naar groene stroom en gas zichzelf stellen. Groene energie is net zo te gebruiken als grijze energie, echter is het wel op een andere manier opgewekt, namelijk een...

Zonnepanelen een goede investering?

Zonnepanelen een goede investering?

Zonnepanelen, we zien ze voortaan op bijna ieder huis in Nederland. Voornamelijk komt dit door de prijs halvering van zonnepanelen in de afgelopen tijd. Er komen namelijk steeds meer nieuwe technieken omtrent zonnepanelen, waardoor deze alsmaar goedkoper worden voor...

Groen Gas in Nederland, hoe zit het?

Groen Gas in Nederland, hoe zit het?

Je zult je wellicht afvragen wat groen gas precies inhoudt, groen gras is een duurzaam alternatief voor fossiele aardgas. Groen gas wordt opgewekt door middel van bio gas die volledig schoon en hernieuwbaar wordt geproduceerd. Er is nog veel meer om te weten te komen,...