Nederlands energieverbruik in 2017 gelijk gebleven

Feb 18, 2019 | Energie, Energie Verbruik | 0 comments

Feb 18, 2019 | Energie, Energie Verbruik | 0 comments

Uit onderzoeken van het CBS is naar voren gekomen en geconstateerd dat er in 2017 3510 petajoule (PJ) is verbruikt. Dit zal u niet veel zeggen maar deze hoogte is bijna gelijk aan het energieverbruik in 2016. Echter zijn er wel veranderingen te ontdekken, zo is het verbruik van alle soorten kolen gedaald met 11%. Daarentegen steeg het aandeel aardgas met 4% en staat het percentage aardgas in 2017 op 41% van het totale energieverbruik.

Welke brandstoffen domineren in het verbruik?

De afgelopen jaren is het energieverbruik in Nederland aanzienlijk gestegen, in de periode 1990 tot 2017 namelijk 10%. Dit lijkt niet te kunnen kloppen wanneer we deze cijfers naast de cijfers van het per hoofd van de bevolking bekijken, hier treffen we namelijk een daling van 5%. Dit heeft natuurlijk te maken met de stijging van inwoners in Nederland. Maar welke brandstoffen in Nederland domineren het totale energieverbruik? In 2017 was het aandeel fossiele brandstoffen 92%, dit is hetzelfde als in 2016.

De overige 8 procent van het energieverbruik is afkomstig uit duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, kernenergie en biogas. Meer te weten komen over energie onderwerpen? Druk dan snel op de link!

Stijging van aardgas, daling van kolen

Er is duidelijk zichtbaar dat er een daling heeft plaatsgevonden in de periode tussen 2010 en 2014 in het aardgasverbruik. Echter heeft er sinds 2015 een ontwikkeling plaats gevonden, we hebben de stijgende lijn weer ingezet. Dit hangt sterk samen met het feit dat er vele malen minder gebruik is gemaakt van kolen. Dit heeft alles te maken met het feit dat het huidige kabinet heeft gekozen voor de sluiting van alle kolencentrales in Nederland.

Bewuster gebruik van energie

Als we kijken naar de periode 1990 t/m 2017 en we zoomen in op de economie zien we dat de groei hiervan 80% procent harder ging dat het energieverbruik. We kunnen constateren dat Nederlanders in de afgelopen periode bewuster zijn gaan omgaan met het verbruiken van gas & stroom. Daarnaast heeft er veel innovatie plaatsgevonden en zijn CV – ketels vele malen zuinig geworden, om maar een dingetje te noemen. Energiemaatschappijen vergelijken levert je overigens enorm wat geld op.

Naast consumenten heeft ook de bedrijvigheid duurzaamheid opgepakt en wordt het voortaan gezien als iets om je te onderscheiden van de concurrentie. Vele productiewijze van diensten en producten zijn energiezuinig ingericht. Om het aandeel fossiele brandstoffen in 2018 te laten dalen zullen ook de bedrijven sterk moeten mee ontwikkelen, zij zijn namelijk hoofd verbruikers. 

Gas importeren uit het buitenland, bewust of niet?

We zijn bewuster om gegaan met ons energieverbruik, echter moeten we er wel degelijk rekening mee houden dat er steeds minder aardgas uit de Groningse bodem wordt gewonnen. Deze drastische keuze is gemaakt door toenemende aardbevingsproblematiek in Groningse huishoudens. Nederland bezit nog genoeg gas maar er is besloten dat er voor 2030 geen enkele M3 gas meer gewonnen mag worden.

Dit niet opgehaalde gas moet natuurlijk wel gecompenseerd worden, dit wordt vooral gedaan met de aankoop van aardgas uit het buitenland. We importeren het meeste aardgas uit Noorwegen en de verhouding van import en export van gas verschilt nog maar 3%. In de toekomst zal deze verhouding met huidige beleidsplannen alleen nog maar meer worden. Energie

Handige & leuke Video’s

Energieverbruik gemiddelde Nederlander is gedaald

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd omtrent het gemiddelde energieverbruik per Nederlander. Het meest opvallende uit het onderzoek is de daling van maar liefst 4,5% in het totale gemiddelde energieverbruik in de periode...

15 tips om gemakkelijk energie te besparen

Begin direct met besparen Het is tegenwoordig helemaal niet meer moeilijk om op energie te besparen. Met het besparen van energie ben je niet alleen goed bezig voor het milieu, maar ook nog is voor de portemonnee. Maar wat zijn nou de beste tips? We hebben ze...