Groene energie, wat is het precies?

Feb 20, 2019 | Duurzame Energie, Energie | 0 comments

Wat is nou precies groene energie? Dat is de vraag die veel consumenten die op zoek zijn naar groene stroom en gas zichzelf stellen.

Groene energie is net zo te gebruiken als grijze energie, echter is het wel op een andere manier opgewekt, namelijk een milieuvriendelijke en duurzame manier. Wil je alles te weten komen over alle soorten groene energie? Lees dan snel verder!

Groene stroom

Kies je voor groene stroom dan ben je milieubewust bezig, echter is niet alle groene stroom hetzelfde. Zoals we hierboven hebben vermeld heb je tal van duurzame bronnen waar je groene stroom mee kunt opwekken, energieleveranciers maken hier dan ook goed gebruik van.

Je kunt ook bijdragen aan een groenere wereld door je groene stroom af te nemen van een organisatie die flink investeert in het opwekken van groene energie.

Verschil groene- en grijze stroom

Grijze stroom wordt zo genoemd doordat de manier waarop deze grijze stroom wordt opgewekt niet duurzaam en milieuvriendelijk is in tegenstelling tot groene stroom. Je kunt grijze stroom indelen in twee groepen, de ene groep waarvan de energie wordt opgewekt door bijvoorbeeld gas of steenkool hierdoor ontstaan er broeikasgassen wat slecht is voor ons milieu.

En dan de tweede groep waardoor stroom wordt opgewekt door kernenergie. Door deze manier van energie opwekken ontstaat er veel schadelijk afval.

Het kan voorkomen dat u bij sommige energieaanbieders een hogere prijs betaald voor groene stroom en bij andere energieaanbieders juist weer wat minder. Wat een feit is, is dat het meer kost om groene stroom te produceren.

Vanwege subsidies die bedrijven krijgen van de overheid om groene stroom op te wekken betaalt u nauwelijks meer dan voor grijze stroom. Ook betaalt u vaak minder voor stroom doordat de energieaanbieders hun prijzen laag houden om meer klanten te trekken.

Garantie van oorsprong

Houd er rekening mee dat stroom altijd stroom blijft, het komt uit je stopcontact met 230 volt en is altijd hetzelfde. Het verschil zit hem in de opwekking van de stroom. Groene stroom heeft dus geen betere kwaliteit dan grijze stroom.

Groene energieleveranciers mogen haar stroom als groen verkopen wanneer zij beschikken over een zogenaamde GvO (Garantie van Oorsprong). Door deze GvO ben je ervan verzekerd dat er op een plek in Europa een bepaalde hoeveelheid kWh echte groene stroom duurzaam is opgewekt.

Het stroometiket

Op dit etiket staat aangegeven hoe de elektriciteit is opgewekt, dit etiket moet u jaarlijks van uw energieaanbieder ontvangen. Verder staat er aangeven op dit etiket hoeveel procent van de stroom groen is, hoeveel percentage van de stroom grijs is en hoeveel percentage er onbekend is. Je kunt de stroometiketten indelen in twee groepen: de een op productniveau en de ander op zakelijk niveau

Hoeveel groene stroom verbruiken we?

Het gebruik van hernieuwbare energie (groene stroom) is volgens het CBS in Nederland in 2016 met 5% toegenomen vergeleken met 2015. Het gebruik van biomassa is nog steeds erg hoog wel liefst 63% van het totaal, wel is dit met 2% afgenomen vergeleken met 2015. Het energieverbruik door zon en wind is met 20% gestegen. Je ziet dus een duidelijke toename van het gebruik van groene stroom.

Nederland heeft in Parijs het klimaatakkoord getekend en moet bepaalde doelen gaan halen, in 2020 moeten we een CO2 reductie behalen van minimaal 14%.

Om de consument te bewegen naar meer duurzame energie oplossingen zijn de groene stroom tarieven de afgelopen jaren gedaald, gas is daarentegen gestegen. De opwekking van groene stroom zal in de komende jaren dan ook flink doorzetten.

Groen gas

Naast groene stroom kun je in veel gevallen ook kiezen voor groen gas, het is het enige alternatief voor aardgas en wordt opgewekt door middel van het opwaarderen van bio gas. Door het opwaarderen van biogas komt het op hetzelfde niveau als aardgas. De volledige productie van groen gas is milieubewust en volledig hernieuwbaar.

Groen gas is in tegenstelling met groene stroom erg lastig om thuis op te wekken, wij raden het je aan om te kiezen voor een energieleverancier die echt groen gas levert. Let op, CO2 gecompenseerd gas is iets anders dan groen gas. Bij deze compensatie worden er nieuwe bomen aangeplant voor de reductie van CO2, echter is het gas nog steeds aardgas.

Verschil bio- en groen gas

In de volksmond worden de begrippen bio- en groen gas vaak door elkaar gehaald, het is wel degelijk iets anders. Biogas is afkomstig uit slib, afval, tuinafval & GFT en moeten worden opgewaardeerd om een hetzelfde niveau en functionaliteit te bereiken als aardgas.

Na het opwaarderen worden de gassen gezuiverd en gedroogd waarna het groene gas officieel duurzaam genoemd mag worden.

Garantie van groen gas

Wanneer het groene gas het juiste niveau heeft bereikt kan het worden toegevoegd aan het bestaande gasnet met aardgas. Het is tegenwoordig mogelijk om groen gas af te nemen bij een aantal Nederlandse energieleverancier, net als stroom heeft ook groen gas te maken met speciale certificaten voor de garantie voor de consument.

De verdeler van groen gascertificaten in Nederland is Vertogas, het gas moet voldoen aan strenge gestelde eisen waardoor u als consument zeker bent van echt groen gas.

Waarom groen gas?

Nederland heeft zich gebonden aan klimaatdoelen die ze in 2020 moeten behalen, dit doel stelt dat we in Nederland 14% van de totale energie afkomstig moeten laten zijn van groene bronnen.

Groen gas is dan ook erg belangrijk voor het behalen van deze doelen, zowel de productie als levering. Echter zijn er nog grote stappen te nemen, het produceren van groen gas moet op meerdere plekken grootschalig worden aangepakt.

Uit verschillende prognoses is naar boven gekomen dat er in 2020 5 tot 7% van de klimaatdoelen worden ingevuld door biogas.

Import en export groene energie

Er wordt meer groene energie opgewekt in Europa dan dat er wordt afgenomen. In Nederland is dit niet geval er wordt nog niet genoeg groene stroom opgewekt in ons eigen land om onszelf compleet te voorzien van groene stroom.

Daarom wordt er door energieaanbieders in Nederland groene stroom geïmporteerd uit het buitenland. De meest voorkomende geïmporteerde groene stroom wordt opgewekt door waterkracht en is afkomstig van de Scandinavische landen.

Opwekking groene energie

Groene energie kan op tal van verschillende manieren worden opgewekt zoals: windmolens, waterkrachtcentrales, biomassa (afval bijvoorbeeld) en natuurlijk de welbekende zonnepanelen die vaak worden geplaatst op huizen.

Wanneer je zelf energie op wilt wekken is dit in de meeste gevallen mogelijk, groen gas is wat moeilijker maar groene stroom gaat zeker lukken met een mooie set zonnepanelen. Eigen opgewekte energie wordt omgevormd en gevoed aan het elektriciteitsnet.

Hoe weet ik nou zeker dat mijn groene stroom echt duurzaam is opgewekt?

Om deze vraag weg te nemen heeft de overheid een systeem verzonnen waarmee de opwekking van groene stroom gereguleerd en gecontroleerd wordt.

Hierdoor kan de overheid u garanderen dat uw groene energie echt duurzaam is opgewekt. Er wordt voor elke opgewekte eenheid een garantie van oorsprong uitgebracht.

Subsidie & groene energie

Helaas krijgt u geen belastingvoordeel meer. Dit is in 2005 afgeschaft. De overheid heeft hiervoor iets anders bedacht namelijk het ervoor zorgen dat de energieaanbieders steeds meer groene stroom gaan opwekken. Vandaag de dag kun je een subsidie ontvangen op groene oplossingen zoals een pelletkachel, warmteboiler of zonnepanelen.

Echter is de ondersteuning in vorm van een subsidie op zonnepanelen weg gevallen, daar voor in de plaats is er een BTW regeling getroffen. Particulieren die de keuze maken voor een installatie van zonnepanelen kunnen dan ook 21% BTW terug vragen.

Groenste energieleveranciers

Op zoek naar een groene energieleverancier op de Nederlandse consumentenmarkt? Geen enkel probleem. We hebben de resultaten uit een test waarbij sterk wordt gekeken naar productie, levering, investeringen en inkoop van stroom van iedere energieleverancier.

Het gemiddelde cijfer van alle 30 aanbieders liggen gemiddeld in 2020 op een 6,1, in 2018 lag dit percentage op 5,8%.

Voorlopers

In de test zijn voorlopers, volgers en vervuilers verdeeld, iedere energieleverancier met een cijfer boven de 7 worden gezien in de energiemarkt als voorloper. De voorlopers in de energiemarkt hebben zich volledig gefocust op groene, hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie of biomassa. De groenste energieleveranciers in Nederland zijn Pure Energie en Qurrent, zij komen beide met een 10 uit de test.

Volgers

Energieleverancier die scoren met een cijfer tussen de 5 en 7 worden gezien als volgers van de voorlopers en leveren weinig tot niets aan verduurzaming van Nederland. Deze aanbieders wekken niets aan eigen groene energie op en kopen in via groothandelsmarkten. We kunnen de energieleveranciers Oxxio en Budget Energie zien als echte volgers.

Vervuilers

De minst groene energieleveranciers noemen we de vervuilers, zij wekken zelf geen enkele kWh of m3 gas of stroom op. Integendeel, ze kopen hen stroom op bij kolencentrales die het milieu flink vervuilen. Nuon en Engie kunnen we zien als echte vervuilers.

Ook de vervuilers in de energiemarkt komen naar buiten met groene stroom, dit heeft twee hoofdredenen. De energieleverancier kan gebruik maken van zogenaamde sjoemelstroom, in feite is dit grijze stroom dat is groen gewassen met GvO’s. Green washing komt vandaag de dag nog steeds voor.

Het kan ook zijn dat de energieleverancier echte groene stroom verkoopt, echter is dit zo’n klein deel dat ze in feite helemaal niet bijdragen aan de vergroening van onze energiemarkt.

Vanaf wanneer kon u dan kiezen tussen groene en grijze stroom?

Het was mogelijk voor de consument om de aanbieder van hun grijze stroom zelf te kiezen sinds 1 juli 2004. In tegenstelling tot groene stroom, een aanbieder voor groene stroom kiezen was al mogelijk vanaf 1 juli 2001. Deze tussenperiode van drie jaar werd ingezet doordat de overheid het gebruik van groene stroom wilde bevorderen.

Groene energie, maakt het stroom duurder?

Fossiele bronnen raken uitgeput en zal de komende jaren vele malen duurder worden, er gaat immers schaarste optreden. Daar boven op komt dat de kosten van klimaatverandering en energietransitie in de consumenten tarieven verwerkt zal gaan worden. Er wordt geschat dat de lagere inkomens het meest getroffen gaan worden door het nieuwe klimaatbeleid.

Groene energiebronnen zoals wind zijn onuitputtelijk en helemaal gratis, desalniettemin moet er wel flink wat geld geïnvesteerd worden in deze windmolens.

Als we grijze en groene windstroom naast elkaar liggen zien we dat het produceren of opwekken van grijze stroom nog net iets goedkoper is dan groene stroom. Om deze reden worden nog veel windmolen initiatieven gesubsidieerd door de overheid.

Helaas ontvangt ook grijze stroom een subsidie en dan hebben we het nog niet gehad over persoonlijke schade door klimaatverandering en schade aan de gezondheid door slechte stoffen. Wanneer je deze zaken zou optellen bij grijze stroom tarieven dan is groene stroom vele malen goedkoper en gezonder.

Handige & leuke Video’s

Duurzame energie, wat is het precies?

De mens heeft ontdekt dat de energiebronnen die we nu gebruiken niet voor altijd beschikbaar zullen blijven. Ook is ons onder ogen gekomen dat de manieren van energie opwekken die we nu gebruiken slecht zijn voor het milieu. Daarom beginnen ook steeds meer mensen na...

Groene energie altijd duurzaam? Kom erachter!

De vraag komt bij veel mensen naar boven, hoe weet ik als consument zeker dat ik bij de keuze voor groene energie ook echt duurzame energie ontvang? Je wilt natuurlijk bij de keuze ook daadwerkelijk bijdragen aan de klimaatverbetering, je betaalt hier waarschijnlijk...

Duurzame energie & Facebook

Iedereen kent de social media gigant Facebook, het bedrijf is op de beurs en draagt tientallen miljoenen gebruikers op haar platform. Om al deze mensen te kunnen blijven voorzien is behoeftes en wensen heeft Facebook gekozen voor het bouwen van een nieuw datacentrum...