Pure Energie Review | Beste & voordeligste energie aanbieder voor u?

  • Aanbod 90% 90%
  • Prijs 70% 70%
  • Klantenservice 80% 80%

Contactgegevens:

  • 088 101 3000
  • Hengelosestraat 585
  • 7521 AG Enschede

Maak kennis met energie leverancier Pure Energie, ze zijn van mening dat er voor de algehele energietransitie meer nodig heeft dan alleen groene, ook wel duurzame energie genoemd. Ze willen Nederland mooier maken, de zogenaamde Dutch Dream. Alle opbrengsten vanuit groene stroom wordt direct geherinvesteerd in groene initiatieven uit Nederland.

Groene energie wordt bij Pure Energie voornamelijk opgewekt uit wind en zon, deze twee onuitputtelijke bronnen zijn namelijk altijd aanwezig.

The Dutch Dream van Pure Energie

Zoals we al vertelden is er volgens Pure Energie meer nodig dan alleen het consumeren van groene energie, de Dutch Dream moet worden voortgezet. 90% van de winst die wordt opgehaald wordt geherinvesteerd in nieuwe, groene energieprojecten. De overige 10% van de winst gaat naar het Pure Energie Fonds, een fonds van de energieleveranciers waarin duurzame initiatieven worden ondersteunt.

De missie van Pure Energie luidt dan ook als volgt: Nederland moet groener, voor nu en de toekomst. Ze zijn dan ook de enige energieleverancier in Nederland die al haar stroom zelf opwekt vanuit zonne- en windbronnen. Alle klanten van Pure Energie ontvangen 100% groene energie.

Maar de innovatie houdt niet op, er wordt continu gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor wind- en zonneprojecten. Pure Energie is dan ook niet voor niets al 6 keer op rij uitgeroepen tot de groenste energieleverancier van Nederland door onder meer Greenpeace, de consumentenbond en Natuur & Milieu.

Groene stroom van Pure Energie

We spreken over groene stroom wanneer deze is opgewekt uit duurzame energiebronnen, deze zijn onuitputtelijk en hebben geen negatieve effecten op het milieu. Er zijn verschillende duurzame energiebronnen voor het opwekken van groene stroom, Pure Energie maakt voornamelijk gebruik van zon en windbronnen.

Pure Energie geeft zelf aan dat er na tal van onderzoeken is aangetoond dat zonne en wind energie essentieel gaan zijn in de transitie naar een groen Nederland, ze zijn zelfs de belangrijkste bronnen.

Keuze van duurzame energiebron

Zoals we in de inleiding al hebben verteld verkoopt Pure Energie alleen stroom die ze zelf hebben opgewekt, ze beschikken dan ook over eigen energiebronnen. De stroom die je verbruikt als klant bij Pure Energie is gegarandeerd afkomstig van windmolens of zonneparken gestationeerd in Nederland.

Het mooie hieraan is dat klanten zelf mogen kiezen uit welke energiebron hen groene stroom moet worden opgewekt, op deze manier weet jij altijd 100% zeker vanuit waar jouw groene stroom afkomstig is.

De energiebronnen van Pure Energie zijn volledig van de organisatie, het onderhoud en beheer ligt dan ook volledig bij deze energieleverancier. Alle opgewekte stroom uit wind of zonne energie wordt direct geleverd aan het gehele klantenbestand.

Vandaag de dag beschikt de energieleverancier over 71 windmolens gestationeerd in Nederland, maar de Dutch Dream moet natuurlijk worden vervuld. De komende maanden worden er 32 nieuwe windmolen installaties uitgevoerd. Met deze windmolens kan Pure Energie ongeveer 170.000 huishoudens in Nederland onderhouden.

Stroom van Pure Energie is 100% groen

Het is natuurlijk wel fijn om te weten of de opgewekte stroom daadwerkelijk groen is opgewekt, om dit aan te kunnen tonen is er in de energiemarkt gezocht naar een makkelijke oplossing. Elke 1.000 kWh die Pure Energie opwekt wordt gevalideerd middels een Garantie van Oorsprong (GvO). Op deze GvO staat precies vermeld waar en hoe de 1000 kWh is opgewekt.

Bij uiteindelijk verbruik van eigen opgewekte energie worden deze certificaten afgeboekt zodat ze niet opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit is een nauwkeurig proces en wordt daarom ook nauwlettend in de gaten gehouden door de overheid.

Op deze manier kun jij er als consument voor 100% vanuit gaan dat de stroom van Pure Energie 100% groen is. Naast het controleren van herkomst en opwekking kan Pure Energie ook bewijzen dat ze niet meer stroom verkopen dan dat de daadwerkelijk opwekken.

Hiermee is dus ook uitgesloten dat de energieleverancier Pure Energie eventueel gebruik zou kunnen maken van sjoemelstroom. Dit is dus absoluut niet het geval bij de aanbieder, een flink pluspunt natuurlijk!

Geen inkoop van groene stroom

Om de Dutch Dream waar te kunnen maken stelt Pure Energie dat ze niet meer verkopen dan dat ze zelf opwekken. Door geen inkoop vanuit het buitenland toe te passen kunnen ze altijd een vaste kwaliteit groene stroom blijven bieden. Iets wat uit het buitenland komt is qua opwekking vaak lastig vast te stellen.

Vandaag de dag heeft Pure Energie de capaciteit om ongeveer 80.000 te voorzien van 100% groene zonne of wind energie, deze getallen worden binnenkort verdubbeld met de bouw van nieuwe windmolens in Nederland.

Groen gas van Pure Energie

We zitten in Nederland volop in de energietransitie maar vandaag de dag zijn er nog steeds veel huishoudens die sterke vraag hebben naar een vorm van gas voor bijvoorbeeld het verwarmen van het huis of een lekker warme douche. Het gasverbruik in Nederland is fors en bedekt bijna 2/3 van de totale energierekening, daarnaast is het absoluut niet goed voor het milieu. Pure Energie compenseert de CO2 uitstoot tegen de hoogst gestelde eisen.
Helaas worden er omtrent groen gas vaak wat begrippen door elkaar gehaald, we komen hier op terug.

Groen gas, wat is het?

Pure Energie stelt dat haar groene gas 100% CO2-neutraal is, wij hebben hier echter onze twijfels bij. Zoals we al vertelden worden er omtrent het onderwerp groen gas vaak wat dingen door elkaar gehaald, we zullen het je even uitleggen. Groen gas, ook wel bio gas genoemd wordt opgewaardeerd uit verschillende bronnen als GFT en dergelijke tot hetzelfde niveau als aardgas. Echter is CO2 gecompenseerd gas iets anders.

Het aardgasverbruik zorgt voor een toename van CO2, deze wordt gecompenseerd middels duurzame initiatieven in het buiten of binnenland. Biogas is aanzienlijk duurder, Pure Energie kiest momenteel nog voor CO2 gecompenseerd gas om het biogas simpelweg nog niet toereikend genoeg is, daarnaast is het duurder en hebben huishoudens nog aardgas nodig.

De compensatie van het gas wordt aan sterke eisen gebonden, Pure Energie handelt volgens de Gold Standard van het WNF.

Duurzame windenergie in India

Een voorbeeld van een compensatie omtrent het aardgas is het windenergie project dat is gevestigd in India. Zoals je weet maakt Pure Energie gebruik van wind en zonne energie, de windmolens in India zullen rechtstreeks aan het energienet in India kunnen leveren. Hiermee is het armste deel van de bevolking voorzien van stroom, nog belangrijker, groene stroom.

Het park in India beschikt vandaag de dag over 19 windturbines met een totale capaciteit van 15,2 MW per jaar. Hiermee wordt een flinke CO2 reductie in India gerealiseerd. Pure Energie is niet alleen goed voor haar eigen klanten maar ook voor de rest van de wereld, we moeten het immers samen doen!

Kenia en kookelementen

Een ander voorbeeld van een duurzaam initiatief dat wordt ondersteund door Pure Energie zijn de kookelementen in Kenia. De bevolking kan op deze manier efficiënt koken waardoor CO2 reductie wordt gerealiseerd, daarnaast is het gezonder voor de bevolking en stijgt de levensverwachting. In totaliteit wordt er met dit project maar liefst 3 ton per jaar aan CO2 bespaart, ook Kenia kan op deze manier verduurzamen. Hiermee kun je duidelijk zien dat ook de kleine aanpassingen daadwerkelijk iets opleveren.

Biogas van Pure Energie

We hebben het hiervoor al even gehad over groen en/of bio gas. Allereerst moet je weten waaruit biogas ontstaat om een duidelijk beeld te kunnen vormen van echt 100% groen gas. Biogas wordt opgewekt door middel van biomassa, dit is een verzamelterm voor GFT afval, mest en dergelijke. Dit vergist waardoor gassen ontstaan, wanneer dit wordt opgewaardeerd is het op hetzelfde niveau als aardgas.

Zoals we al zeiden wordt er nog niet op grootschalige wijze groen gas opgewekt, er is simpelweg te weinig biogas in Nederland aanwezig. Het is dan ook maar bij een paar energieleveranciers mogelijk om echte 100% groene stroom te ontvangen. Pure Energie kiest als alternatief dan ook voor het CO2- gecompenseerd gas.

Pure Energie wil de Dutch Dream waarmaken en houdt dan ook nauwlettend de markt in de gaten, wanneer biogas te koop is zal deze energieleverancier er als de kippen bij zijn om jou echt 100% groen gas te bieden. Je zal in de toekomst dus de keuze kunnen maken uit CO2 gecompenseerd gas en Biogas, ook wel groen gas genoemd.

Pure stroom & gas

✓ Flexibele looptijden
✓ Variabel en vast mogelijk
✓ 100% duurzame energie

Pure stroom

✓ Flexibele looptijden
✓ Variabel en vast mogelijk
✓ 100% duurzame energie

Pure Energie gas

✓ Flexibele looptijden
✓ Variabel en vast mogelijk
✓ 100% duurzame energie

De 7 garanties van Pure Energie

Pure Energie heeft een droom en bij een droom horen natuurlijk ook voorwaarden, de zogenaamde 7 garanties van Pure Energie speciaal voor de klant, lees je met ons mee?

Keuze voor je eigen windmolen

Ieder Nederlands huishouden is van harte welkom bij Pure Energie, het kan dan ook op iedere locatie in Nederland worden geleverd. Je hebt dan ook de mogelijkheid bij Pure Energie om je eigen windmolen uit te kiezen, het hoeft er dus niet perse eentje om de hoek te zijn. Je deelt de windmolen met andere klanten, wacht niet te lang voordat jouw ideale locatie is uitverkocht. Je kunt op site van Pure Energie gemakkelijk zien op welke locaties haar windmolens zijn gestationeerd.

Groenste stroom van Nederland

Alle verkochte stroom door Pure Energie hebben ze helemaal zelf opgewekt uit hen eigen duurzame bronnen. Wind en zonne-energie zijn essentieel voor deze energieleverancier, ze maken hier dan ook al 20 jaar gebruik van onder een andere naam, het Raedthuys.

Pure Energie levert kan groene stroom direct leveren aan zowel de consument als bedrijf. Lokaal opgewekt en 100% groen, daar kun je vanuit gaan bij Pure Energie. Ze zijn dan ook niet voor niets 6 keer op rij uitgeroepen tot groenste energie aanbieder van het land.

Niet meer verkopen dan opwekken

Je kunt de windinstallaties van Pure Energie door heel Nederland treffen, een enkele turbine kan een bepaald aantal huishoudens voorzien van 100% groene stroom. Helaas zit hier natuurlijk een maximum aan, is deze bereikt?

Dan worden er geen nieuwe huishoudens meer aangesloten op de desbetreffende windmolen. Pure Energie wil een vaste kwaliteit bieden waar een bepaalde controle vereist is, ze kopen dan ook geen “groene” energie in uit het buitenland.

Winst wordt geherinvesteerd

Pure Energie is een bedrijf dat zich niet volledig focust op zoveel mogelijk winst maken, integendeel. 10% van de winst gaat direct naar het fonds van Pure Energie dat goede doelen op gebied van duurzaamheid, milieu en samenleving ondersteunt.

De overige 90% van de winst wordt volledig gebruikt voor de financiering van nieuwe duurzame energieprojecten. Alle klanten van Pure Energie dragen direct bij aan een groener Nederland en de Wereld.

Eerlijk & scherpe energieprijzen

Iedereen moet de mogelijkheid hebben tot groene energie vindt Pure Energie, iedere klant is dan ook verzekerd van een eerlijke en scherpe energieprijs, voor zowel gas als stroom.

Elke maand wordt je keurig geïnformeerd over de prijsopbouw van je rekening, zo sta je nooit voor gekke verassingen. Daarnaast kun je ten alle tijd je maandbedrag op de website berekenen.

Pure Energie klanten worden beloond

Omdat ze het niet alleen doen wil Pure Energie haar klanten belonen, ze stellen dan ook dat zij het eerste energiebedrijf in Nederland zijn dat de consument echt blij maakt. Dat kan best kloppen, ze leveren namelijk de groenste stroom maar ook krijg je een zeer voordelig aanbod bij een verlening van je huidige energiecontract bij Pure Energie.

Contact met de klant

Niet als veel andere energieaanbieders vindt Pure Energie het contact met het haar klantenbestand erg belangrijk, je kunt ze dan ook op tal van manieren bereiken. Een goed behulpzaam antwoord laat nooit op zich wachten. Boven in de review hebben we de contactgegevens van Pure Energie geschreven.

Stroometiket Pure Energie

Pure Energie vindt het belangrijk dat de klant weet waar haar stroom vandaan komt. Hiernaast vindt u de herkomst en duurzame energiebron. Pure Energie is zeer duurzaam zoals je hiernaast kunt zien.

Hierboven kun je meer te weten komen over 100% duurzame en groene energie van Pure Energie. Direct de beste deal ontvangen? Druk dan snel op de groene button!

Andere aanbieder reviews

Veilig & 100% onafhankelijk

Je kunt er bij ons vanuit gaan dat je volledig veilig aan de slag kunt. Je gegevens worden niet opgeslagen en alleen gedeeld met de aanbieder als je overstapt naar een nieuwe aanbieder.

Alle gegevens worden versleuteld verstuurd over een beveiligde SSL verbinding. Alle aanbiedingen in onze energievergelijker komen volledig onafhankelijk tot stand, wij hebben geen afspraken met bepaalde leveranciers.