Warmtewet in 2021: welke herzieningen zijn er gedaan?

Jan 31, 2021 | Uncategorized | 0 comments

De Warmtewet is sinds 2014 opgericht voor alle afnemers van collectieve warmte. De toepassingen van de wet leverden echter in de praktijk veel obstakels op en bij blokverwarming vaak hogere kosten voor de huurders op, waardoor de Warmtewet in 2018 herzien werd.

Per 1 juli 2019 kwam het eerste deel van de aanpassing van kracht en in januari 2020 is het tweede deel van de Warmtewet in gegaan.

Wat is een collectieve warmtelevering?

Om de Warmtewet te kunnen begrijpen, moet er eerst kort worden stilgestaan bij wat een collectieve warmtelevering inhoudt. Hiervan is sprake, wanneer de warmte voor de verwarming en/of het warm tapwater van buitenaf komt en voor meerdere woningen tegelijk geleverd wordt.

Hierbij is het cruciaal dat dit niet afkomstig is van de cv-ketel in huis. Denk bijvoorbeeld aan de stadsverwarming van appartementencomplexen. Er zijn meerdere vormen van collectieve warmtelevering. De bekendste zijn:

  • De blokverwarming
  • WKO-installaties
  • Stadsverwarming

Waarom is er een collectieve warmtelevering?

Een van de voornaamste doelen van een collectief warmtenet is het vervangen van het aardgasnetwerk, dat slecht is voor het milieu. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot namelijk verlaagd. In de vernieuwde Warmtewet worden er zaken opgenomen, die de verduurzaming van het warmtenet garanderen.

Wat houdt de Warmtewet in?

De Warmtewet is ontstaan in 2014 en heeft betrekking op alle collectieve warmteleveringen. In de wet staat dat er een maximumprijs moet gelden voor het verbruik van energie en voor het vastrecht. Daarnaast staan er in de Warmtewet eisen voor de bemetering van warmte en de levenszekerheid.

Er is veel kritiek op de maximumtarieven die gesteld worden. Die zouden namelijk niet hoger moeten zijn dan bij een individuele ketel, wat het Niet-Meer-Dan-Anders principe wordt genoemd. In de praktijk blijkt dat de situatie anders ligt. Men ervaart wel hogere warmtekosten.

Dit was een van de hoofdredenen waarom de Warmtewet in 2018 een aanpassing onderging, waarbij het eerste deel van de herziening inging op 1 juli 2019 en het tweede deel op 1 januari 2020.

Wat is in de Warmtewet opgenomen?

De Warmtewet is er voor jou als afnemer. De wet beschermt de consument en zorgt ervoor dat je kunt rekenen op een betrouwbare warmtelevering, een redelijke prijs en goede service.

De Warmtewet garandeert kortom dat je zeker bent van de levering van collectieve verwarming en zorgt ervoor dat de tarieven hiervoor redelijk zijn. Tevens stelt de wet een goede service, een heldere factuur en overzichtelijke informatie bij werkzaamheden en onderbrekingen veilig.

Waarom is het nodig?

Als je als klant gebruikmaakt van een collectieve verwarming, dan krijg je warmte van een lokale bron via een lokaal warmtenetwerk. Hierdoor kun je niet zomaar van leverancier veranderen. Warmte is een basisbehoefte en dientengevolge verdien je bescherming van de overheid in warmte gerelateerde onderwerpen.

Hoe worden de warmtekosten berekend zonder Warmtewet?

Zonder Warmtewet zouden de warmtekosten berekend worden aan de hand van de wettelijke regels over servicekosten. In deze regels staat vast dat alleen redelijke kosten in rekening gebracht mogen worden. Praktisch gezien betekent dit dat de verhuurder alleen de werkelijke kosten van het energieverbruik in rekening mag brengen.

Vergoedingen voor installaties vallen hier niet onder. De verhuurder moet ook de kosten kunnen specificeren op verzoek van de huurder. Ook kan een huurder vragen om een individuele warmtemeter, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

Op welke groepen heeft de Warmtewet betrekking?

De Warmtewet is van toepassing op woningen, een VvE en alle bedrijven met een warmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt thermisch en wat betreft warm water van een Comfort Warmteklasse 4. Dat zijn bijna alle huishoudens en een groot aantal zakelijke afnemers.

In Nederland spreken we over 600.000 huishoudens. In de wet wordt gesproken van vergunningshouders en leveranciers, die zich aan de wet moeten houden. De Autoriteit Consument en Markt houdt hier toezicht op.

Welke herzieningen zijn er na 2018 gedaan aan de Warmtewet?

De belangrijkste herzieningen in de Warmtewet zien er als volgt uit:

  • Het vernieuwde maximale tarief voor warmte is €26.06 per Gigajoule.
  • Het nieuwe maximale vastrecht voor warmte is jaarlijks €469.17
  • Het maximale meettarief is €26.63
  • Maximale tarieven voor afleversets
  • Maximaal tarief voor koude die samenhangt met de levering van warmte
  • Maximaal tarief voor de levering van warmte die niet direct geschikt is voor verwarming
Warmtewet

Handige & leuke Video’s