Wat is de MEP-heffing & welke organisaties zijn hierbij betrokken? | Alles wat je moet weten van A-Z!

Feb 21, 2021 | Uncategorized | 0 comments

Een MEP-heffing moest je voorheen betalen als bijdrage aan de MEP-subsidie. De namen van de heffing en subsidie zijn inmiddels aangepast, maar het doel blijft hetzelfde. De MEP-subsidie is nu de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en de MEP-heffing heet voortaan de Opslag Duurzame Energie (ODE). Wat houdt de heffing nu eigenlijk in? En waarvoor is de voormalige MEP-subsidie? Op deze vragen en meer zal dit artikel ingaan.

Wat houdt de voormalige MEP-subsidie in?

De MEP-subsidie is een regeling opgesteld door de overheid om de productie van duurzame energie, zoals energie uit wind, water, zon en biomassa, te stimuleren. De afkorting MEP staat voor Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie. De subsidie wordt betaald door iedereen met een elektriciteitsaansluiting. Deze mensen betalen de voormalige MEP-heffing, wat nu de Opslag Duurzame Energie is. Dit is een vast bedrag per maand dat je aan je energieleverancier betaalt, die dit aan de netbeheerder weer betaalt. Die geeft het geld weer door aan TenneT.

Wat doet TenneT?

TenneT is de beheerder en toezichthouder van het hoogspanningsnetwerk in Nederland. Het bedrijf koppelt de regionale netwerken met elkaar en met netwerken uit het buitenland. Duurzame energie wordt voor een groot deel bepaald uit het opwekken van stroom en dientengevolge heeft de overheid TenneT opgedragen om te zorgen voor de MEP-regeling. TenneT verzorgt de MEP-regeling via de dochtermaatschappij EnerQ.

Wat doet EnerQ?

EnerQ zorgt ervoor dat de verdiensten uit de MEP-heffing gebruikt worden, zoals dat de bedoeling is. Kortom, EnerQ ziet erop toe dat de gelden geïnvesteerd worden als subsidie in installaties die duurzame energie opwekken, in warmtekrachtkoppelinginstallaties en installaties voor klimaatneutrale fossiele energie.

Met de door jou betaalde MEP-heffing worden producten van milieubewuste energie gefinancierd. Het Ministerie van Economische Zaken controleert EnerQ, opdat de MEP-heffing werkelijk op de juiste plek terecht komt. De energieproducenten krijgen alleen subsidie, wanneer ze ingeschreven staan bij CertiQ, een ander dochterbedrijf van TenneT. CertiQ controleert of producenten die de MEP-subsidie willen ontvangen ook daadwerkelijk producenten zijn van duurzame energie.

Energie vergelijken

De uitleg van de MEP-heffing en andere energie gerelateerde begrippen vind je op deze website. Ook kun je hier de prijzen en contracten van de energieleveranciers met elkaar vergelijken middels de onafhankelijke en betrouwbare energievergelijker. Stap eenvoudig en snel over op de energieprovider, die bij jou past, en bespaar honderden euro’s per jaar op je energienota.

mep heffing

Handige & leuke Video’s