Elektriciteitswet: wat is belangrijk om te weten over deze wetgeving?

Feb 9, 2021 | Uncategorized | 0 comments

De Elektriciteitswet 1998 werd op 2 juli door de overheid gelanceerd en had als doel de consument te beschermen tegen woekerprijzen. Eveneens moest de wet netbeheerders en energieleveranciers controleren.

De Elektriciteitswet wordt beheerd door de Autoriteit Consument en Markt, die in opdracht werkt van het Ministerie van Economische Zaken. Anno 2021 worden de regels van de Elektriciteitswet nog steeds nageleefd. Wel zijn er een aantal aanpassingen gedaan. Hierdoor kan de overheid bijvoorbeeld eenvoudiger nieuwe windmolenparken op zee en land bouwen.

Waarom is de Elektriciteitswet 1998 tot leven geroepen?

De Elektriciteitswet was eigenlijk een reactie van de Nederlandse overheid op de mening van de Europese Unie dat iedereen een eigen energieaanbieder zou moeten kunnen kiezen. Voor 1998 moest je energie namelijk afnemen bij de aanbieder van de regio, waarin jij woonde. Je betaalde de prijs die gold en sloot bij die leverancier een vast contract af.

In 2004 vond de liberalisering van de energiemarkt plaats, waardoor de energiemarkt van Nederland overspoeld werd door energiebedrijven. De energieliberalisering maakte het voor de consument mogelijk dat deze zelf zijn energieaanbieder kon kiezen.

Een vrije energiemarkt was geboren en de vele energiemaatschappijen moesten ineens met elkaar concurreren. Dit leidde tot lagere energieprijzen voor de consument en de beste energiekwaliteit, mits er controle werd gehouden door de overheid. En daar komt de Elektriciteitswet weer om de hoek kijken.

Wat is in de wet opgenomen?

Er zijn verschillende processen in de wet opgenomen, die betrekking hebben op de organisatie en de regelgeving van de energievoorziening binnen Nederland:

 • Welke definities gelden er;
 • Bescherming van kleinverbruikers;
 • Organisatie van de energiemarkt;
 • Op welke wijze wordt congestiemanagement toegepast;
 • Regels voor gesloten distributiesystemen;
 • Organisatie transport en distributie;
 • Berekenmethode transportprijzen;
 • Toegang tot het net gegarandeerd;
 • Berekenmethode van aansluitingstarieven;
 • Ontvlechting netbeheer;
 • Ontvlechting elektriciteitsproductie.

De gevolgen van de Elektriciteitswet voor de consument

De gevolgen van de Elektriciteitswet voor de klant is al kort uit bovenstaande naar voren gekomen. Hieronder volgen puntsgewijs de positieve gevolgen van de wet voor de consument:

 • Overstappen van energieleverancier is mogelijk;
 • Energieaanbieders moeten onderling de concurrentie aangaan, wat leidt tot aanbiedingen, scherpe prijzen en vele extra’s voor de klant;
 • De overheid houdt controle erop dat energieproviders niet te machtig worden;
 • Energieleveranciers krijgen toegang tot netwerk van andere maatschappijen;
 • Netbeheerders mogen voorstel doen voor elektriciteitsprijzen;
 • Netbeheerders moeten voldoen aan eisen van overheid, aangezien netbeheerders niet zelf door de klant gekozen kunnen worden;
 • Er zijn regels opgesteld voor de productie van duurzame energie .

Is de Elektriciteitswet actueel te noemen?

De Elektriciteitswet wordt altijd up to date gehouden. Hij wordt regelmatig getoetst om te kijken of deze nog voorziet in de behoeften van de consumenten, energieaanbieders en netbeheerders. In 2016 is er nog een belangrijke aanpassing gedaan, die het mogelijk maakt om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen.

Zo kon de overheid windparken op zee en land aanleggen. Door de wet ontstaat er meer zekerheid voor de producenten van windparken en is het voor ontwikkelaars rendabeler om windparken aan te leggen. Ontstaat hierin namelijk concurrentie, dan kunnen de windparken veel voordeliger aangelegd worden.

Salderen met de Elektriciteitswet

Tot 2014 mocht je een deel van je zelf opgewekte energie verrekenen met de elektriciteit, die je kocht bij de energieleverancier, het zogenaamde salderen. Tegenwoordig mag je alle zelf opgewekte energie salderen. Voorheen mocht je maar maximaal 5000 Kilowattuur per jaar salderen, maar die grenzen werden als ongunstig gezien. Nu mag er door kleinverbruikers onbeperkt gesaldeerd worden.

Wat is de Gaswet?

Eveneens in 1998 werd de Gaswet tot leven geroepen. Waar de Elektriciteitswet zich richt op aanbieders van elektriciteit, heeft de Gaswet de gasleveranciers voor ogen. De Gaswet focust zich onder meer op de organisatie van de gasmarkt en bepaalt je rechtspositie in die steeds veranderende markt.

 • Naast de organisatie staan eveneens in de Gaswet de regels genoteerd, waaraan de verschillende spelers op de gasmarkt zich moeten houden. Denk hierbij aan de bescherming van kleinverbruikers, regels voor gesloten distributiesystemen, maar ook aan regels over de eigen gasvoorkomens en infrastructuur zoals gasvoorziening, groen gas en gasvelden.

Energie vergelijken

Door de Elektriciteitswet is het mogelijk om zelf je energieprovider te kiezen. Een verstandige keuze kun je maken door de tarieven van de verschillende energieaanbieders met elkaar te vergelijken en vervolgens naar de energieleverancier van jouw keuze over te stappen. Zo haal je de beste kwaliteit in huis voor de laagste prijs.

Elektriciteitswet

Handige & leuke Video’s