Energieverbruik gemiddelde Nederlander is gedaald

Feb 17, 2019 | Energie, Energie Verbruik | 0 comments

Feb 17, 2019 | Energie, Energie Verbruik | 0 comments

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd omtrent het gemiddelde energieverbruik per Nederlander. Het meest opvallende uit het onderzoek is de daling van maar liefst 4,5% in het totale gemiddelde energieverbruik in de periode 2012 t/m 2016. Wil je meer weten over het gemiddelde energieverbruik en wil je in de toekomst bijdragen aan een nog lager stroomverbruik? Lees dan snel verder!

Gemiddelde Nederlander verbruikt minder

Als we onze aandacht vestigen op de cijfers uit het onderzoek zien we dat in 2012 een gemiddelde Nederlander in een particuliere woning 1419 KWh stroom per jaar verbruikt. Als we gaan kijken naar de meer actuele cijfers uit 2016 zien we een daling tot een gemiddeld verbruik van 1355 KWh per jaar. Zoals je wellicht zelf al hebt opgemerkt is het totale verbruik gemiddeld gedaald met 64 KWh stroom per jaar. Heb je vragen over wat is energie? Klik dan op de link om hierachter te komen.

27 droogbeurten per jaar minder!

Om deze cijfers voor u wat te verduidelijken is het goed om te weten dat een wasdroger gemiddeld 2,5 KWh per droogbeurt verbruikt. Je bespaart dus eigenlijk 27 droogbeurten per jaar, hopelijk blijven we nog lang zo doorgaan!

Verschillende woningen, verschillende verbruiken

Naast de algemene cijfers omtrent het onderwerp energieverbruik heeft het CBS in dit onderzoek ook gekozen voor wat meer gedetailleerde cijfers over zaken als woningtypes en het bijbehorende verbruik, verbruik per vierkante meter en het aantal bewoners. Uit deze gedetailleerde cijfers komt sterk naar voren dat bewoners in appartementen het minste energieverbruik reduceren, namelijk een gemiddelde daling van 4,6%.

Dit hangt natuurlijk sterk samen met het aantal bewoners van de appartementen en de niet veel hebbende mogelijkheden omtrent duurzame energie oplossing zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Als we kijken naar bewoners van hoekwoningen komen deze type woningen op een energieverbruik daling van gemiddeld 6,4%. De bekende tussenwoningen in Nederland lopen voorop en besparen maar liefst 7,1% minder stroom.

Energieverbruiken en terug levering

Zoals we je net al zeiden heeft het CBS niet alleen naar algemene cijfers gekeken en is er gezocht naar meerdere verbanden. Zo zijn de cijfers van het leveren van stroomnetwerk naar huishoudens geïnventariseerd, daarnaast is er gekeken naar de cijfers omtrent terug levering van stroom aan het stroom netwerk.

Uit deze cijfers is duidelijk naar voren gekomen dat particulieren in de periode 2012 t/m 2016 7 keer meer zonne energie zijn gaan opwekken. Hier komt boven op dat particulieren die kunnen terug leveren bijna 10% minder energie verbruiken van het reguliere stroom netwerk. 

4.5% gemiddelde energieverbruik daling

Zoals we je hebben verteld is de gemiddelde energieverbruik daling in Nederland vastgesteld in 2016 op 4,5%. We kunnen ook uit de cijfers herleiden dat de energieleveringen naar 1 persoonshuishoudens het hoogst ligt. Deze huishoudens verbruiken over het algemeen 2,5 keer meer stroom als woningen met 5 of meer bewoners.

Dit verband kunnen we terug vinden bij veel type woningen, we kunnen dan ook de conclusie trekken dat de belangrijkste factor omtrent dit onderwerp het aantal personen in het huishouden is. Wij raden altijd aan om een gekozen energiemaatschappij vergelijken.

Handige & leuke Video’s

Nederlands energieverbruik in 2017 gelijk gebleven

Nederlands energieverbruik in 2017 gelijk gebleven

Uit onderzoeken van het CBS is naar voren gekomen en geconstateerd dat er in 2017 3510 petajoule (PJ) is verbruikt. Dit zal u niet veel zeggen maar deze hoogte is bijna gelijk aan het energieverbruik in 2016. Echter zijn er wel veranderingen te ontdekken, zo is het...