Calorische waarde: wat is de relatie met betrekking tot (aard)gas?

Feb 4, 2021 | Uncategorized | 0 comments

Ben je op je jaarafrekening van je energieleverancier wel eens de correctie calorische waarde gas tegengekomen of de term gaskwaliteit-correctiefactor? En vraag je je af wat dat nu eigenlijk allemaal betekent? In dat artikel bekijken we wat ‘calorische waarde’ betekent en wat de calorische waarde van aardgas is.

Wat betekent calorische waarde?

De calorische waarde heeft betrekking op hoeveel energie iets oplevert als je het verbrand. Dat is ook de reden dat je op voedingswaren altijd ziet hoeveel calorieën het product bevat en hoeveel energie dat oplevert. Bij verbranding komt energie vrij in de vorm van warmte.

Vroeger werd energie gemeten in calorieën, dus de hoeveelheid calorieën geven aan hoeveel warmte dat precies is. Je hebt bij een atmosferische druk van 1 en een temperatuur van 14,5 graden Celsius één calorie nodig om 1 gram water 1 graad te verwarmen naar 15,5 graden Celsius.

De calorische waarde van gas berekenen

Aardgas bestaat voor het grootste deel uit methaan. Bij verbranding gaan deze gasmoleculen een chemische reactie aan met zuurstof waarbij kooldioxide, waterdamp en warmte ontstaat. Om de calorische waarde van aardgas te bepalen, wordt gemeten hoeveel water je kunt verwarmen met 1m3 aardgas.

De calorische waarde van gas kun je onderverdelen in de calorische onderwaarde en de calorische bovenwaarde. De calorische onderwaarde is de energie die rechtstreeks vrijkomt bij verbranding, ofwel de hitte van de vlam. De calorische bovenwaarde is de totale energie die vrijkomt bij verbranding. Dat is dus de calorische onderwaarde plus de energie die bijvoorbeeld vrijkomt in de vorm van licht of waterdamp.

Is de calorische waarde van gas niet altijd hetzelfde?

Aardgas is een natuurproduct, en natuurproducten hebben de neiging te variëren in samenstelling. Dat is ook het geval met aardgas. Aardgas is door de loop van de eeuwen ontstaan door dierlijke resten en overblijfselen van planten die onder hoge druk zijn samengeperst tussen aardlagen. Maar de populatie van dier- en plantensoorten is niet overal ter wereld gelijk, en niet alle aardgas komt uit dezelfde streek. Alhoewel aardgas voor het grootste deel uit methaan bestaat wil de exacte samenstelling en de calorische waarde van aardgas daarom nog wel eens verschillen.

Waarom staat er gaskwaliteit-correctiefactor op mijn nota?

Omdat aardgas niet altijd dezelfde samenstelling heeft en het ook niet altijd zo is dat 1m3 aan aardgas dezelfde energie oplevert, wordt er aan het einde van het jaar een correctie toegepast waardoor je niet hoeft te betalen voor energie die je niet hebt gekregen.

Deze correctie wordt bepaald door de Nederlandse Gasunie die nauwkeurig bijhoudt wat de calorische waarde van gas is. Aan het einde van een kalenderjaar stellen zij de gaskwaliteit-correctiefactor vast en energieleveranciers zijn verplicht deze correctiefactor over te nemen op hun eindnota. Op deze manier betaal je alleen voor de energie die je ook echt hebt kunnen gebruiken.

Calorische waarde

Handige & leuke Video’s